CAT/ ES / EN / FR / DE
Sistemes d'accessibilitat per transport públic
portes neumàtiques i elèctriques, rampes i plataformes d'accés. Portes PSD

Responsabilitat social corporativa


Per a Masats, la responsabilitat social corporativa consisteix a millorar el paper de l’empresa a la societat. Pretén millorar el seu impacte en el medi ambient i afavorir així l’economia de la zona. Volem actuar millorant la qualitat de vida dels nostres empleats, col·laboradors i, en general, de les persones a les quals estan adreçats els nostres productes, tant clients com usuaris finals.
 
Lloc de treball
Masats ofereix llocs de treball de qualitat, amb estabilitat. El nostre model de gestió està basat en un estil de relació en què totes les persones intervenen en les decisions i participen en la gestió i en els resultats.

Al mateix temps, i tal com estableix el nostre Codi de Conducta, exigim a tots els empleats i col·laboradors externs una actuació ètica i responsable, a qualsevol lloc del món.

Masats té la certificació OHSAS de seguretat i salut ocupacional que demostra la seva
implicació en la seguretat de les persones.

L’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Els eixos principals del pla són: la igualtat d’oportunitats en l’accés i la promoció interna a l’organització; i la igualtat en les condicions de treball, en la seva retribució, i en les condicions de seguretat i salut en el treball.

Masats facilita la conciliació de la vida laboral i familiar. També posa a disposició dels empleats un servei mèdic dins l’empresa, realitzat per una empresa externa que els assessora en temes de salut.

L’empresa promou la transparència de gestió mantenint una comunicació periòdica i fluïda amb els empleats i col·laboradors.
 

Relacions amb els nostres clients i proveïdors
L’objectiu de Masats és treballar amb honestedat per aconseguir unes relacions comercials responsables i durables. La selecció de proveïdors també té en compte la seva responsabilitat social.
 

Medi ambient
Per haver garantit el respecte al medi ambient i haver continuat amb la millora ambiental, Masats va obtenir l’any 2007 el Certificat de Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001. L’any 2011 va obtenir el certificat del reglament europeu EMAS III i va publicar la Declaració ambiental.

Masats treballa per reduir el seu impacte en el medi ambient mitjançant la millora contínua dels seus processos.

L'energia que consumim és 100% verda.  Pots veure el certificat aquí.

Acció social
Masats col·labora econòmicament amb entitats locals com ara la Fundació del Convent de Santa Clara – Banc d’aliments, per ajudar les persones amb dificultats econòmiques. També fa col·laboracions puntuals amb altres ONG.

Col·laborem amb organismes locals per a la promoció de la cultura i l’esport local.

Masats col·labora amb el centre AMPANS, una entitat dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per aconseguir la seva inserció al món laboral.